Darllen MwyGrŵp o gwmnïau yw Hafren Scientific sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil a datblygu technolegau arloesol mewn gwasanaethau daearegol, yn bennaf i’r sector ynni, ac ym maes caffael data elfennaidd ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau.

Gyda hanes hir mewn geocemeg anorganig, mae’r Grŵp yn ehangu’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig a’r diwydiannau y mae’n darparu ar eu cyfer; mae mwy o fanylion i’w gweld yng ngwefannau unigol yr is-gwmnïau gweithredu.
Mae swyddfa Grŵp Hafren yng Nghanolbarth Cymru ac mae’n darparu swyddogaethau cymorth i’r gweithrediadau rhyngwladol.

Cael gwybod mwy am Hafren Scientific